Vereniging van ereleden

De oprichting van de Vereniging van Ereleden is een initiatief geweest van enkele enthousiaste inwoners van Wijnandsrade met een vooruitziende blik. Dat ze daarbij de fanfare een warm hart toedroegen spreekt voor zich. Dit is reeds geschied vóór het jaar 1958.

Een stempel met het jaar 1958 is het enige tastbare bewijs van oprichting cq bestaan. Vanaf de dag van oprichting is de doelstelling geweest: de fanfare moreel en financieel bij te staan. Concreet houdt dit in dat de Vereniging ven Ereleden bijdraagt aan het aanschaffen van uniformen en instrumenten, opleiding van nieuwe muzikanten en bijscholing van praktiserende muzikanten. Sinds oktober 2005 is de Vereniging van Ereleden een zelfstandige vereniging met eigen statuten en ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Het dagelijks Bestuur bestaat uit:
Voorzitter. Dhr. J. Pakbier, Laar 15, 6363 CT, Wijnandsrade Tel:045-5241265
Secretaris. Dhr. J. Bos, Oudenboschstraat 39, 6363 BV, Wijnandsrade Tel: 045-5243780
Penningmeester. Vacant

Overige bestuursleden:
Mevrouw Maria Paulissen (sinds 2022)

Dhr. J. van Can, Oudenboschstraat 37, Wijnandsrade

Banknummer van de vereniging NL29 RABO 0137 7726 10 Rabobank te Nuth

Hebt U na het lezen van deze webpagina interesse om ook steunend lid te worden, dan kunt U zich in verbinding stellen met een van onze bestuursleden. Indien U besluit om een bedrag over te maken zonder tussenkomst, dan kunt u dat doen onder vermelding van uw naam en adres. In principe is er geen hoogte gesteld aan het te storten bedrag, doch een bedrag boven € 15.00 per jaar wordt door ons zeer gewaardeerd. U kan ook via de volgende hyperlink inschrijven, Inschrijfformulier.