Evenementen

Fanfarenieuws

POTGRONDACTIE | zaterdag 4 maart 2023
De lente is in zicht, de (moes)tuin lonkt! Evenals voorgaande jaren houdt Fanfare St. Caecilia
Wijnandsrade in maart weer haar jaarlijkse potgrondactie. Deze actie, met verkoop huis aan
huis in Wijnandsrade en bijbehorende buitengebieden, vindt dit jaar plaats op zaterdag 4
maart 2023. Onze leden gaan rond 11 uur van start.
Mocht u onze vereniging willen steunen, maar bent u die dag niet thuis, dan kunt u uw
bestelling van tevoren telefonisch doorgeven aan Cecile Steins, telefoon 06-1228 4059. Ook
kunt u op zaterdag 4 maart tussen 11 en 14 uur potgrond afhalen op ons adres van de dag,
bij Suzanne Gerards-Steeghs, Hellebroekerweg 57 te Wijnandsrade.
De prijs van de potgrond bedraagt 5 euro per zak. U kunt zowel contant als per pin betalen.